Domů - MIS music o.p.s.

První soukromá základní
umělecká škola MIS music o.p.s.
Title
Přejít na obsah
Aktuality
Hledáme učitele hry na klavír s úvazkem cca 0,5 na pobočce v ZŠ Libhošť, popřípadě i v hlavní budově v Kopřivnici s nástupem od 1. 9. 2020. Bližší informace na tel. čísle 605 441 539.


Otevíráme nový atraktivní obor: hru na trombon. Žáci na trombon budou pod vedením nového učitele Marka Bukovjana. V budoucnu budou moci hrát i v našem jazzovém souboru.Podrobnější informace k organizaci provozu ve škole:

 • Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Při prvním vstupu do školy předkládá žák písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků
    virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
 Čestné prohlášení lze stáhnou zde, popřípadě je možné ho vyplnit a podepsat přímo ve vstupu do školy.
 (Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.)
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy budou nosit ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky
 • V průběhu vzdělávání a konzultací v učebně nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci roušku nosit,
    pokud je zachován odstup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit i v učebně.

A jak se o žáky budeme dále starat:

 • Každý žák bude od vstupu do budovy až do učebny doprovázen učitelem nebo pověřeným pracovníkem školy.
 • V každé učebně se bude často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).
 • V případě nástrojů nebo předmětů, které používá větší počet osob,
    bude prováděno čištění a ošetřování častěji než standardně, a to tak, aby nedošlo k jejich poškození.
 • Zvýšená pozornost bude věnována také dezinfekci lavic, stolů a povrchů, jako jsou např.
    kliky, vodovodní baterie, klávesnice, učební pomůcky, podlahy používaných prostor, WC apod.
 • Toalety budou vybaveny mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými
    papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 • Dezinfekční prostředky na ruce budou přidělovány i do učeben.

MgA. Petr Rajnoha, Ph.D.
 
ředitel První SZUŠ MIS music o.p.s.
Vyvrcholení oslav ke 30. výročí sametové revoluce


Dne 4. listopadu 2019 proběhlo na Městském úřadě v Kopřivnici vyhlášení výsledků a ocenění našich žáků na výtvarné soutěži ke 30. výročí sametové revoluce.
Ocenění našim žákům předával starosta města. Foto zde..


Víkendové soustředění pěveckého sboru.


Od 30.6.2019 dochází ke změně tel. čísla naší školy.
736 749 530

Nový hudební obor
Od září 2019 otevíráme obor "Hra na varhany"


Dne 16. 5. 2019 proběhl na Základní umělecké škole v Příboře seminář o saxofonu.


Můzy 2019                                  Rámečky 2019
       
  Zřizovatel:
  První SZUŠ MIS music o.p.s.
 Obránců míru 892
 74221 Kopřivnice

tel.: +420 736 749 530
Návrat na obsah