1. kolo přijímacích zkoušek - MIS music o.p.s.

První soukromá základní
umělecká škola MIS music o.p.s.
Title
Přejít na obsah

1. kolo přijímacích zkoušek

Přijímací zkouškyŘeditel První SZUŠ MIS music o. p. s. vyhlašuje

1.  kolo přijímacích zkoušek do hudebního a výtvarného oboru
pro školní rok 2020/2021

Přijímací zkoušky proběhnou v týdnu od 15. 6. do 19. 6. 2020.

Uchazečům o studium na První SZUŠ MIS music je nyní nově umožněno vyplnění přihlášky na webu školy přímo z pohodlí svého domova.
Rovněž je umožněna volba termínů a časů zkoušek na hlavní budově i na jednotlivých pobočkách (už žádné fronty před dveřmi).

Vyplnit přihlášku a zvolit si přesný termín můžete na webových stránkách školy
 
www.mismusic.eu v sekci „Přijímací zkoušky“.

Požadavky k talentovým přijímacím zkouškám v jednotlivých oborech:
Hudební obor:
Uchazeč prokáže předpoklady pro vzdělávání v hudebním oboru na základě těchto kritérií:
Přípravné studium pro děti od 5 let
·         ověření komunikačních dovedností – spolupráce s učitelem, celková vnímavost a reakce na podněty
Základní studium pro děti od 7 let (I. stupeň)
·         ověření intonačních, rytmických, sluchových a paměťových předpokladů – zpěv připravené lidové písně,
      intonace předehrávaných tónů, rozpoznání směru melodie, rozpoznání vysokých a nízkých tónů, opakování melodicko-rytmického modelu
·         ověření komunikačních dovedností – spolupráce s učitelem, celková vnímavost a reakce na podněty
Žáci starší 14 let, kteří nenavštěvovali 1. stupeň základního studia hudebního oboru, prokážou rozvinuté předpoklady ke studiu adekvátní jejich věku.
·         ověření intonačních, rytmických, sluchových a paměťových předpokladů
·         ověření komunikačních dovedností
Výtvarný obor:
Uchazeči nakreslí u přijímací zkoušky malý výkres – formát A4 na libovolné téma. S sebou si mohou vzít též 1-3 práce, které připravili doma.
Dalším předpokladem k přijetí žáka je projevený zájem o zvolený obor.
Uchazeči budou zařazeni do přípravného ročníku nebo do některého z ročníků I. stupně nebo do ročníku II. stupně
podle věku a úrovně předvedených prací.
*****

Přihlášku k přijímací zkoušce je možné podat nejpozději v den přijímací zkoušky.
                               
 
V Kopřivnici, dne 12. 5. 2020
 
                                                                                     MgA. Petr Rajnoha, Ph.D., v. r.
                                                                                                  ředitel školy      
  Zřizovatel:
  První SZUŠ MIS music o.p.s.
 Obránců míru 892
 74221 Kopřivnice

tel.: +420 736 749 530
Návrat na obsah