Kritéria - MIS music o.p.s.

První soukromá základní
umělecká škola MIS music o.p.s.
Title
Přejít na obsah

Kritéria

Přijímací zkoušky

Kritéria hodnocení pro přijetí uchazečů o studium
 
ve školním roce 2020/2021
 
 
Hudební obor
Přípravné studium
·           Ověření komunikačních dovedností   

Základní studium
·           Ověření intonačních dovedností   
·           Ověření rytmických dovedností   
·           Ověření sluchových a paměťových předpokladů   
·           Ověření komunikačních dovedností   

Výtvarný obor
Zájemci o studium nakreslí u přijímací zkoušky malý výkres – formát A4 na libovolné téma.
S sebou si mohou vzít též 1-3 práce, které připravili doma. Hodnotí se kompozice, barevné cítění, zobrazení figur a tvarů.

Maximální možný počet získaných bodů je 20.
Minimální možný počet získaných bodů pro přijetí ke studiu je 8.


V Kopřivnici, dne 12. 5. 2020                                                                                                   MgA. Petr Rajnoha, Ph.D., v. r.
                                                                                                                   ředitel školy
                                     
                                       
  Zřizovatel:
  První SZUŠ MIS music o.p.s.
 Obránců míru 892
 74221 Kopřivnice

tel.: +420 736 749 530
Návrat na obsah