Návštěva DK Ostrava - MIS music o.p.s.

První soukromá základní
umělecká škola MIS music o.p.s.
Title
Přejít na obsah

Návštěva DK Ostrava


První SZUŠ MIS music uspořádala pro své žáky projektový den mimo ZUŠ - zájezd na koncertní představení s názvem Hudba tisíce a jedné noci spojený s prohlídkou Domu kultury.

Zájezd se uskutečnil v dopoledních hodinách ve čtvrtek 23. ledna 2020. Zúčastnilo se ho padesát dětí, které se přihlásily na základě propagace této akce v ZUŠ, a šest pedagogů.  

Program projektového dne začal prohlídkou Domu kultury v Ostravě. Děti a pedagogy přivítal ředitel DK a Janáčkovy filharmonie Ostrava pan Mgr. Jan Žemla, který se jim následně věnoval a svým vyprávěním je zaujal. Zmínil se o vzniku a historii JFO, poutavě mluvil o cestách tohoto hudebního tělesa do zahraničí, o působivých koncertních sálech, pracovní náplni jednotlivých hudebníků a zajímavostech jako například o pořizovací ceně koncertního klavírního křídla JFO. Poté provedl účastníky prostorami Domu kultury. Děti měly možnost nahlédnout také do jeho kanceláře, navštívit zkušebnu filharmoniků a na fotografiích si prohlédnout světové koncertní sály. Při procházení zákulisí potkávaly filharmoniky ve smokinzích a s nástroji. Zajímavé pro děti jistě bylo zjištění, že hudebníci musí zvládnout nastudovat program jednotlivých koncertů během dvou až čtyř dní, a díky jejich vysoké odbornosti může být programová nabídka JFO velmi pestrá. V přednáškovém sále DK pan ředitel seznámil děti s plány pro přestavbu a modernizaci DK. Děti si prostřednictvím projekce prohlédly jednotlivé architektonické návrhy včetně toho vítězného. Autorem návrhu je studio Steven Holl
Architects + Architecture Acts z New Yorku, které dokázalo nejlépe propojit stávající kulturní dům s  novou halou.

Spojovací linkou samotného koncertu byl příběh pohádkové sbírky Tisíce a jedné noci. Ta inspirovala celou řadu umělců k vytvoření vlastních děl. Zazněly skladby B. Martinů, J. Suka, W. A. Mozarta, M. Ravela, N. Rimského-Korsakova. Úvod patřil poutavé Rapsodii pro orchestr Yuzo Toyama, ve které velkou úlohu měly bicí a perkusové nástroje. Několikrát vystoupila sopranistka Veronika Rovná Holbová. Hosty byli Petr Gablas (cimbál) a Tomáš Rossi (bicí). Moderátorkou koncertu byla Barbora Seidlová, která komunikovala s umělci i s publikem, přibližovala mu jednotlivé skladby, a seznamovala posluchače také s netradičními hudebními nástroji, které v průběhu koncertu zazněly. Celý koncert řídil mladý japonský dirigent Chuhej Iwasaki. Také on, česky, promlouval k mladým posluchačům, aby lépe porozuměli jednotlivým skladbám.

Odměnou žákům ZUŠ za vzorné chování po celou dobu programu i koncertu nebyla jen pochvala od organizátorů ale jistě také zážitek z focení s moderátorkou a známou herečkou.

O úspěšnosti projektu svědčí také zpětná vazba, kterou ve velmi krátké době po uskutečnění poskytly jednak zúčastněné děti samotné ale také jejich rodiče a další.
První SZUŠ MIS music věří, že akce byla pro žáky motivační a i do budoucna bude pokračovat v zajišťování podobných akcí.
  Zřizovatel:
  První SZUŠ MIS music o.p.s.
 Obránců míru 892
 74221 Kopřivnice

tel.: +420 736 749 530
Návrat na obsah