Školné - MIS music o.p.s.

První soukromá základní
umělecká škola MIS music o.p.s.
Title
Přejít na obsah

Školné

O škole
Hudební obor:
Individuální výuka 2 600 Kč/rok (1 300 Kč/pololetí, 260 Kč/měs.)
Skupinová výuka po 2 žácích2 200 Kč/rok (1 100 Kč/pololetí, 220 Kč/měs.)
Pěvecký sbor – 500 Kč/rok (250 Kč/pololetí, 50 Kč/měs.)

Hudební obor – pobočka Lichnov:
Individuální výuka – 3 600 Kč/rok (1 800 Kč/pololetí, 360 Kč/měs.)
Skupinová výuka po 2 žácích – 3 000 Kč/rok (1 500 Kč/pololetí, 300 Kč/měs.)

Výtvarný obor:
2 200Kč/rok (1 100 Kč/pololetí, 220 Kč/měs.)


V případě studia pro dospělé je stanoveno školné následovně:

Hudební obor:
Individuální výuka – 16 000 Kč/rok
Pěvecký sbor2 000 Kč/rok

Výtvarný obor:
4 400 Kč/rok


Úplatu mohou zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků hradit ročně, pololetně, čtvrtletně nebo měsíčně.
Úplata na stanovené období je splatná nejpozději do 15. dne prvního měsíce příslušného období.

číslo účtu pro platbu školného: 5742375349 / 0800   
  Zřizovatel:
  První SZUŠ MIS music o.p.s.
 Obránců míru 892
 74221 Kopřivnice

tel.: +420 736 749 530
Návrat na obsah